ІІ Міжнародна конференція
"ВІДКРИТА НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ В УКРАЇНІ 2023"
#OSICU2023

26-27.10.2023

Київ, Україна - Ганновер, Німеччина (онлайн)

Організатори

Міністерство освіти і науки України
Веб-сайт
https://mon.gov.ua/ua
Державна науково-технічна бібліотека України
Веб-сайт
https://dntb.gov.ua/
TIB - Лейбніцький інформаційний центр науки і технологій та університетська бібліотека
Веб-сайт
https://www.tib.eu/en/

Шановні колеги!

Державна науково-технічна бібліотека України у співпраці з TIB - Лейбніцьким інформаційним центром науки та технологій університетської бібліотеки, за підтримки Міністерства освіти і науки України запрошують взяти участь у Другій Міжнародній конференції «Відкрита наука та інновації в Україні 2023», яка відбудеться 26-27 жовтня 2023 року у режимі онлайн. Захід відбуватиметься у рамках Міжнародного Тижня відкритого доступу 2023 (https://www.openaccessweek.org/theme/uk).

0_3

Метою проведення Другої Міжнародної наукової конференції "Відкрита наука та інновації в Україні 2023" є обговорення практичних аспектів впровадження принципів відкритої науки та інновацій в Україні. Конференція спрямована на пошук шляхів вирішення нагальних проблем безперебійного доступу до науково-дослідницької інфраструктури, вільного доступу до результатів наукової діяльності, необхідності реформування системи оцінки наукових досліджень та пришвидшення інтеграції української науки до Європейського дослідницького простору, шляхом узгодження політик Європейського Союзу у сфері відкритої науки та форматів обміну даними. Захід є відкритим майданчиком для для обміну досвідом, ідеями та знаннями.

target

Цільова аудиторія

Ми раді запросити до участі у дискусії науковців, керівників та співробітників наукових установ, менеджерів інституційних репозитаріїв, керівників та виконавців науково-дослідних тем, спеціалістів у галузі ІТ-технологій, видавців наукових журналів, розробників науково-інформаційних платформ та систем, аспірантів та молодих вчених, проектних менеджерів, керівників бізнесу, співорганізаторів стартапів, членів бібліотечних асоціацій та науковців.

Панелі конференції

OSIU2023 - це форум, призначений для презентації та обговорення ідей, пов'язаних з фундаментальними або конкретними аспектами відкритої науки та інновацій. На цьому форумі обговорюються широкий спектр питань щодо формулювання та реалізації політики, наукових інфраструктур, надання послуг для практичної реалізації відкритої науки та інновацій до впливу людського фактора на забезпечення довгострокового розвитку політики відкритого доступу.

● система національних інституційних репозитаріїв як інструмент підтримки принципів відкритої науки;

● національні, регіональні та інституційні електронні науково-інформаційні системи: хто збирає та як використовує дослідницькі метадані;

● консолідація та розвиток мережі відкритих дослідницьких інфраструктур в Україні та ЄС;

● наука та інновації у час воєнного стану.

● академічна доброчесність та хижацькі видання;

● штучний інтелект у життєвому циклі наукових досліджень;

● етичні принципи для оцінки наукових досліджень;

● культура рецензування в українських фахових наукових виданнях;

● маніпуляції науковим цитуванням: методи виявлення та шляхи боротьби;

● політика відкликання наукових публікацій та наслідки для авторів;

● кількісні та якісні методи відповідальної оцінки наукових досліджень.

● журнали відкритого доступу та бізнес-моделі їх функціонування;

● індикатори та моніторинг відкритого доступу;

● політики відкритого доступу на рівні установ, грантодавців, країни;

● українські наукові видання відкритого доступу та їх видавничі практики;

● авторські права та ліцензування контенту;

● відкриті освітні наукові ресурси.

● принципи FAIR для дослідницьких даних та дослідницької інформації;

● практики управління даними дослідження (Research data management);

● переваги впровадження постійних ідентифікаторів науковців та установ;

● підвищення рівня обізнаності та формуванням компетентності з відкритої науки.

● локальне, глобальне співробітництво: люди та мережі;

● громадянська наука, відкрита наукова практика та політика;

● популяризація Citizen-Science з урахуванням міжнародного досвіду, зокрема принципів Європейської асоціації громадянської науки (ESCA).

● розбудова екосистеми інноваційних підприємств, підтримка та фінансування стартапів, успішні історії українських стартапів;

● співпраця між вузами, дослідницькими інститутами та промисловістю, розвиток інноваційної інфраструктури, формування мережі менторів та експертів;

● стратегії впровадження та просування інноваційних продуктів на ринку, розробка бізнес-моделей для інноваційних підприємств, створення сприятливих умов для успішної комерціалізації інновацій;

● інновації у сфері соціального підприємництва, технології для забезпечення сталого розвитку, інноваційні проекти для підвищення якості життя населення;

● глобальні тенденції та міжнародна співпраця: участь України у світових інноваційних проектах та ініціативах, обмін досвідом з іншими країнами, співпраця з міжнародними організаціями;

● програма COST – нові можливості для дослідників та інноваторів України;

● Механізми та інструменти інноваційної діяльності в рамках Програми «Горизонт Європа».

Умови участі

Вимоги до підготовки тез

Тези подаються виключно англійською мовою

Для підготовки використовуйте шаблон. Це допоможе підготувати тези відповідно до вимог Benham Science.

НАЗВА ТЕЗ. Назва тез повинна бути лаконічною, не більше 120 символів. Автори повинні уникати використання нестандартних абревіатур та знаків питання в назвах. Кожне слово у назві повинно починатися з великої літери, крім артиклів, сполучників та прийменників.

Крім того, необхідно вказати імена усіх авторів, їх афіліації, адресу установи, номер телефону та електронну пошту.

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ має бути стислим, логічним та послідовнм. Розмір повинен не перевищувати 1,5 сторінки основного тексту. Для цього слід використовувати шрифт Times New Roman розміром 10 пунктів, інтервал 1,0.

Посилання в тексті статті подаються тільки у квадратних дужках, наприклад [1],
[1; 6], де цифри 1 і 6 відповідають порядковому номеру роботи або джерела у Списку використаних джерел.

Посилання на конкретні сторінки наводяться після номера джерела через кому з маленької літери “p.”), наприклад:
[1, p. 5]. Якщо посилання на кілька праць, вони розділяються крапкою з комою: [1, p. 5; 6, p. 25-33].

Курсив слід використовувати для біноміальних назв (наукових назв, напр. латиною), для наголосу та для незнайомих слів або фраз, словосполучень латиною.

Якщо тези містять графіку або таблиці, то вони мають бути надіслані окремим файлом (тип файлів: EPS, PDF, TIFF, Microsoft Word, PowerPoint та CDX).

КЛЮЧОВІ СЛОВА. Потрібно навести від 6 до 8 ключових слів. Ключові слова повинні бути відображені у назві і з'являтися кілька разів у тезах.

ВСТУП. У вступі автори коротко знайомлять читача з темою дослідження. Також там висвітлюється проблематика дослідження. Часто в кінці вступу дається коротка характеристика задачі дослідження та обраної для її вирішення методики.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. У цьому розділі автори ґрунтовно описують методи та засоби, за допомогою яких вони досягли наукових результатів. Методи розкриваються детально, щоб кожний охочий науковець міг відтворити хід дослідження.

РЕЗУЛЬТАТИ. Детально й ілюстровано демонструються всі результати дослідження.

ВИСНОВКИ. Узагальнюються головні підсумки обговорення результатів.

ФІНАНСУВАННЯ. Вказуються наукові гранти та інше фінансування завдяки яким виконано дослідження (за наявності). Приклад оформлення: "Ця робота була фінансово підтримана [Назва організації] (Номер гранту XXX)".

ГРЕЦЬКІ СИМВОЛИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ЗНАКИ. Грецькі символи та спеціальні знаки часто підлягають змінам форматування та втраті під час підготовки наукової роботи до публікації. Щоб забезпечити вставлення всіх спеціальних символів, використовуйте символи як символ, а не результат будь-якого форматування, інакше вони будуть втрачені під час перетворення у PDF/XML.

СПИСОК АБРЕВІАТУР. Якщо в тексті використовуються абревіатури, то вони повинні бути розшифровані при їх першому використанні, якщо це не є стандартною одиницею вимірювання

ЛІТЕРАТУРА. Оформлення літератури повинно відповідати міжнародному стилю APA або Vancouver.

Тези просимо надсилати на адресу: s.jerebchuk@dntb.gov.ua

Ключові дати

Реєстрація на вебсайті конференції: до 26 вересня 2023 року

Крайній термін подання матеріалів: 26 вересня 2023 року

Повідомлення про прийняття/відхилення: 30 вересня 2023 року

Дата проведення конференції: 26 – 27 жовтня 2023 року

Ключові доповідачі

singe_ratso

Сігне РАТСО

Заступниця Генерального директора Директорату Європейської комісії з досліджень та інновацій

tom

Том ОЛІДЖХУК

Керівник напрямку з популяризації та підтримки Директорії журналів відкритого доступу (DOAJ).

dsc02840

Жозе Франціско САЛМ молодший

Професор Державного університету Санта-Катаріни та Лісабонського університету, дослідник CNPq (Бразилія) та FCT-FCCN (Португалія)

JedrzejLm1

Йенджей ЛЕСНЕВСЬКИЙ

Директор Бібліотеки Вроцлавського технологічного університету

Pablo-de-Castro

Пабло де КАСТРО

Бібліотекар з адвокації відкритого доступу в Університеті Стратклайда, Секретар euroCRIS

ludowaltman

Людо ВАЛЬТМАН

Заступник директора Центру науки та технологічних досліджень (CWTS)

1555030992734

Жулі ПЕТРО

Директорка з комунікацій, ORCID

Колесникова_Тетяна

Тетяна КОЛЕСНИКОВА

Директорка Наукової бібліотеки Українського державного університету науки і технологій

Pinter

Френсіс ПІНТЕР

Виконавча директорка видавництва Центрального Європейського Університету

Artem Artyukhov

Артем АРТЮХОВ

Доцент, Керівник Групи з підвищення академічної доброчесності, Сумський державний університет

1651349063592

Метт ХОДЖКІНСОН

Менеджер з наукової доброчесності досліджень, UKRIO

Gareth

Гарет ДАЙК

Директор з академічних зв’язків і розвитку бізнесу видавництва Bentham Science

Спонсори

Bentham Science
Золотий спонсор
Clarivate
Срібний спонсор
Веб-сайт
https://clarivate.com

Інформація для спонсорів

Спонсорство конференції - це можливість спілкуватись з нашою аудиторією, до складу якої входять вчені з усієї України. Ви можете обрати спонсорські пакети. Нижче ви знайдете інформацію про те, як стати спонсором OSICU2023. Якщо вам потрібні додаткові деталі про спонсорські пакети або маєте будь-які інші питання, пов'язані зі спонсорством, будь ласка, зв'яжіться з організаторами конференції, написавши електронного листа на адресу conference@dntb.gov.ua

Золотий спонсорський пакет - 80 000 грн/2000 євро

Переваги:

● Промоція спонсорів у соціальних мережах (Facebook, Twitter, Mastodon тощо)

● 30 секундна рекламна перерва між сесіями

● Логотип та біографія компанії/організації виділені на веб-сайті

● Логотип спонсора відображається перед початком сесії

● Привітальне слово на відкритті конференції OSICU2023 та матеріалах події

● Включення в якості підтримки конференції в усі вихідні прес-релізі

● Воркшоп спонсора 15 хвилин

● Презентація в блоку спонсорів 10 хвилин

Срібний спонсорський пакет - 60 000 грн/1500 євро

Переваги:

● Промоція спонсорів у соціальних мережах (Facebook, Twitter, Mastodon тощо)

● 15 секундна рекламна перерва між сесіями

● Логотип та біографія вашої компанії/організації виділені на веб-сайті

● Логотип спонсора відображається перед початком сесії

● Ваш логотип відображений у програмі конференції OSICU2023

● Презентація в блоку спонсорів 10 хвилин

Бронзовий спонсорський пакет - 40 000/1000 євро

Переваги:

● Логотип спонсора відображається перед початком сесії

● Логотип та біографія вашої компанії/організації виділені на веб-сайті

● Ваш логотип відображений у програмі конференції OSICU2023 та брошурі події

● Презентація в блоку спонсорів 5 хвилин

Банківські реквізити

Державна науково-технічна бібліотека України,

03150, Україна, м. Київ,

вул. Антоновича, 180

IBAN: UA728201720313221001301009255 UAH (Українська гривня)

ДКСУ у м. Києві

МФО 820172

ЄДРПОУ 02736372

Неприбуткова установа

IBAN Code UA683052990000025200015000361 USD (Долар)

Назва банку/Name of the bank

JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банку/Bank SWIFT Code

PBANUA2X

Адреса підприємства/Company address

UA 03150 м Київ вул Антоновичаб.180

Банки кореспонденти/Correspondent banks

Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank

001-1-000080

SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank

CHASUS33

Банк-кореспондент/Correspondent bank

JP Morgan Chase Bank, New York ,USA

IBAN Code UA183052990000025206025000496 EUR (Евро)

Назва банку/Name of the bank

JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банку/Bank SWIFT Code

PBANUA2X

Адреса підприємства/Company address

UA 03150 м Київ вул Антоновичаб.180

Банки кореспонденти/Correspondent banks

Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank

400886700401

SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank

COBADEFF

Банк-кореспондент/Correspondent bank

Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany

*Усі матеріали, підготовлені спонсорами, будуть розповсюджуватися серед зареєстрованих учасників.

У вас є якісь ідеї щодо спонсорства нашої події? Будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою conference@dntb.gov.ua!

Партнери

Central European University | CEU Press

CEU Press з 1993 року публікує книги авторів з усього світу з предметів у галузі гуманітарних і соціальних наук, включаючи політичну філософію і практику відкритого суспільства та відкритого доступу, історію, єврейські студії, економіку, середньовічні студії, літературу, юридичні студії, націоналізм, права людини, політологію, міжнародні відносини, політику вищої освіти, гендерні студії, медіа-студії та історію мистецтва.

CEU Press вважається провідним університетським видавництвом англійською мовою, присвяченим дослідженням, пов'язаним з центральною і східною Європою

SUPRR - Ініціатива "Підтримка стійкості та відновлення українського видавничої галузі"
Веб-сайт
https://suprr.org/

SUPRR - Ініціатива "Підтримка стійкості та відновлення українського видавничої галузі" (SUPRR) спрямована на надання механізмів підтримки українській видавничій індустрії шляхом побудови віртуальних мостів між українською та західною видавничими спільнотами.

Стратегія SUPRR полягає в розробці та впровадженні проектів, які мають вплив та допомагають українському видавництву залишатися стійким у часи війни, а найважливіше - виходити на ринок після війни як сильний та рівноправний учасник в рамках процесу реконструкції та приєднання до ЄС.

SUPRR об’єднує таких партнерів, як Асоціація видавців наукових і професійних суспільств, Асоціація університетських видань, CEU Press, DeGruyter Ebound, OASPA, OAPEN, Publishers’ Licensing Services, Український інститут книги, Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів.

Реєстрація

Реєструючись на сайті конференції, Ви надаєте згоду на використання персональних даних (наприклад, ім'я, фото, скріншот, розмова, відеозаписи сесій тощо) у складі онлайн (сайт конференції та канал YouTube) та друкованих матеріалів з некомерційною метою (CC BY-НК).

* З питань, пов'язаних із конфіденційністю, звертайтесь до нас за адресою conference@dntb.gov.ua

0_2 (1)

Програмний комітет

Міністерство освіти і науки України

Денис КУРБАТОВ, заступник Міністра освіти і науки України;

Ігор ТАРАНОВ, генеральний директор директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки України;

Дар’я ЧАЙКА, заступник генерального директора директорату науки та інновацій, керівник експертної групи з питань моніторингу і оцінювання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Міністерства освіти і науки України;

Григорій МОЗОЛЕВИЧ, керівник експертної групи з питань інтеграції до Європейського дослідницького простору директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки України;

Зоя ПЕТРЕНКО, керівник експертної групи з питань розвитку науки директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки України;

Оксана КРУКЕВИЧ, керівник експертної групи з питань розвитку інновацій директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки України;

Ірина ПРИЛУЦЬКА, державний експерт експертної групи з питань розвитку науки директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки України.

Державна науково-технічна бібліотека України

Алла ЖАРІНОВА, в.о. директора Державної науково-технічної бібліотеки України.

0_1 (1)

У вас є питання щодо конференції?